ربات تیم اسپیک

بات موزیک

مدت زمان 1 ماهه
آپتایم %99
بدون لگ و قطعی
پخش آهنگ دلخواه
اتصال به سرورهای جدید
پخش لینک رادیو دلخواه
اتصال به سرورهای اینترنت
اتصال به سرورهای اینترانت

بات اتو رنک

مدت زمان 1 ماهه
آپتایم %99
تعداد رنک برای ارتقا
پنل تحت وب مدیریتی
مدیریت پنل گزارش آنلاین
ارتقا کاربر در زمان دلخواه
قابلیت مشخص کردن مدیران
اتصال به سرورهای نسخه جدید
اتصال به سرورهای نسخه قدیم

سینوس بات

مدت زمان 1 ماهه
بات هم زمان 2 عدد
آپتایم %99
پنل تحت وب حرفه ای
اتصال تمامی نسخه ها
آپلود آهنگ دلخواه و...
افزودن پلاگین ساعت و...
اتصال به سرورهای اینترنت
اتصال به سرورهای اینترانت
اتصال به سرورهای نسخه جدید
اتصال به سرورهای نسخه قدیم