سرور مجازی گیم

IR_Game_01

پردازنده 2هسته
ترافیک نامحدودIPv4
رم(GB) 4GB DDR3
پهنای باند 30GB SSD

IR_Game_02

پردازنده 2هسته
ترافیک نامحدودIPv4
رم(GB) 8GB DDR3
پهنای باند 50GB SSD

IR_Game_03

پردازنده 4هسته
ترافیک نامحدودIPv4
رم(GB) 12GB DDR3
پهنای باند 80GB SSD

IR_Game_04

پردازنده 4هسته
ترافیک نامحدودIPv4
رم(GB) 16GB DDR3
پهنای باند 100GB SSD

IR_Game_05

پردازنده 6هسته
ترافیک نامحدودIPv4
رم(GB) 24GB DDR3
پهنای باند 150GB SSD