درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش و مالی (Billing)
مشاوره قبل از خرید ، مسائل مالی ، ارتقا یا تغییر سرویس
 بخش پشتیبانی سرورهای تیم اسپیک (Ts-Support)
رسیدگی به مشکلات و مسائل سرورهای تیم اسپیک فالن گیم
 بخش پشتیبانی دامنه ها (Domain-Support)
رسیدگی به مشکلات و مسائل دامنه های فالن گیم
 بخش پشتیبانی سرورهای کانتراستریک (CS-Support)
رسیدگی به مشکلات و مسائل سرورهای گیم فالن گیم
 پشتیبانی بخش گرافیک (Design-Support)
رسیدگی به بخش محصولات و سفارشات گرافیکی فالن گیم
 بخش مدیریت (Management)
ارتباط با بخش مدیریت فالن گیم
 بخش انتقادات و پیشنهادات (Suggestions)
مطرح کردن پیشنهادات و انتقادات مربوط به سرویس های ما