سرور مچ ( مسابقه ) کانتراستریک1.6

ضمانت بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید در صورت وجود هرگونه مشکل !

ظرفیت سرور 18 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%

ظرفیت سرور 20 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%

ظرفیت سرور 22 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%

ظرفیت سرور 24 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%

ظرفیت سرور 26 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%

ظرفیت سرور 28 نفر 0 موجود است

آنتی چیت SXE INJECTED
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
آنتی دیداس تضمینی دارد
تحویل آنی و خودکار دارد
فایروال قدرتمند دارد
پشتیبانی رایگان دارد
دانلود سریع دارد
ترافیک نامحدود
لوکیشن ایران
آپتایم 100%